Binnenvaartschippers dragen zelf de kosten dragen voor de afgifte van overig scheepsbedrijfsafval, waaronder huisvuil en niet-oliehoudend klein gevaarlijk afval (KGA). Schippers kunnen langs de rijksvaarwegen alleen nog afval afgeven als zij een abonnement hebben afgesloten bij de SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten. Improvement-it heeft het systeem ontwikkeld om centraal alle afvalinzameling en tarieven af te handelen. Iedere schipper beschikt over een NFC pas die middels een PDA wordt uitgelezen.

Afvalinzameling

Via de gebruiksvriendelijke PDA kunnen alle afgegeven stoffen worden geregistreerd. De RFID pas wordt middels de geintegreerde NFC lezer gescand en daarna wordt via het menu ingegeven wat is afgegeven aan de inzamelaar. Via het achterliggende systeem, dat is gekoppeld aan de SAB administratie, wordt geregeld dat de schipper slechts een factuur ontvangt voor alle afgenomen diensten.