App

Vanaf de werkvloer ondersteunen we diverse werkprocessen middels een gebruiksvriendelijke app. Door het uitvoeren van enkele handelingen kunnen uw medewerkers reparties, keuringen, werkbonnen en logistieke handelingen vastleggen. De app communiceert real-time met de Alltrack backoffice via Wifi en/of 4G. Indien de PDA over GPS ontvangst bevat, worden alle handelingen vastgelegd op de locatie van de PDA. Dat kan handig zijn bij werkzaamheden in het veld of onderhoud op om te registreren waar objecten als containers en aggregaten worden geplaatst.

De app is opgebouwd uit:

  • Inlogfunctionaliteit: Via een rechtenmodel is vastgelegd welke menu-opties een ingelogde user beschikbaar krijgt. Het is mogelijk om de gebruiker na x minuten van inactiviteit automatisch uit te loggen. In het kader van de ISO13485 in de medische sector loggen we iedere gebruiker na een handeling uit. Daarna moet weer worden ingelogd zodat het apparaat altijd wordt bediend door iemand met de juisten systeemrechten. In veel gevallen wordt het inloggen vergemakkelijkt door in te loggen op basis van de bestaande (NFC) bedrijfspas.
  • Hoofmenu: In het hoofdmenu zijn de diverse menu-opties beschikbaar. Op basis van de ingestelde rechten via de back-office zijn menu opties zichtbaar.
  • Instellingen: Via het instellingen menu kan worden ingesteld hoe vaak de master data wordt gesynchroniseerd, of de PDA geluid maakt bij scannen en kan eventueel een BT printer worden gekoppeld.

Binnen de menu opties worden de werkprocessen via een logische flow afgewerkt. De logische flow stellen we samen op omdat wij geloven dat op die manier de inwerktijd het kortst is en de acceptatie het grootst.

App
App