Dashboard

Met behulp van handige dashboard onderdelen maken we inzichtelijk wat voor u van belang is en sturen we op afwijkingen ten opzichte van de normale gang van zaken. Omdat ieder proces en bedrijf anders is, stemmen we in de ontwerpfase af op welke KPI’s wordt gestuurd en hoe die worden weergegeven. Per gebruikersgroep kunt u beheren welke KPI’s zichtbaar zijn en op welke artikelen deze betrekking hebben.`

Dashboard
Daarbij kunnen we kiezen uit uiteenlopende visualisaties als

  • Lijngrafieken
  • Staafgrafieken
  • Taartdiagrammen
  • Interactieve kaarten
  • Tabellen
  • Bolgrafieken
  • KPI’s

In overleg stellen we het optimale dashboard samen waarbij de belangrijkste informatie in één oogopslag is te raadplegen. Hierbij is het dashboard geen doel op zich maar en middel om uw doelen te bereiken. Denk daarbij aan productiviteit, veiligheid en kwaliteit van de gehele operatie. Door het toepassen van diverse filters zijn na een eerste overzicht diverse selecties te maken.

Dashboard
Naast de actuele stand van zaken, tonen we hoe de huidige situatie zich verhoudt tot een andere periode en hoe de prestatie ten opzichte van de doelstellingen verloopt.