Containerbeheer

Op schrootcontainers is een RFID tag gemonteerd. Tevens zijn alle locatieborden voorzien van een RFID tag. Door bij iedere processtap de container en/of locatie te scannen kan het proces inzichtelijk worden gemaakt. Het scannen vindt plaats middels een robuuste PDA. In deze PDA bevindt zich naast de RFID scanner ook een camera en GPS unit. All informatie tezamen wordt op een kaart geplot en is beschikbaar in de diverse Alltrack rapporten.