Bij RRS gaan iedere dag ruim 280 monteurs op pad. Riool Reinigings Service RRS is uw specialist voor het ontstoppen, reinigen, inspecteren en lokaliseren van riolering, afvoer, leidingen, vetafscheiders en septic tanks. Improvement-it realiseerde de nieuwe digitale werkbon module waarmee monteurs hun ritten, werkzaamheden, materialen en bijzonderheden kunnen verwerken.

Digitale werkbon

Via het Alltrack systeem worden alle geplande werkbonnen afgehandeld. Dit houdt in dat allereerst alle beschikbare master data wordt gedistribueerd naar alle PDA’s . Hieronder valt informatie als materiaal-, en prijslijsten, monteurgegevens en mogelijke opdrachtstatussen. De monteurs verwerken alle orders via de PDA waarbij ze o.a. gebruik maken van de mogelijkheden om:

  • Routenavigatie op te starten
  • Materiaalgebruik te registreren
  • Foto’s te maken en te bewerken
  • Bevindingen in te geven
  • Opvolgacties te plannen