Gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg richten we op ons ondersteunende processen op de werkvloer en passen daarbij innovatieve techniek toe binnen het Alltrack platform. Denk daarbij aan slim voorraadbeheer, materieelbeheer en oplossingen als door-to-balloon of patiëntenlogistiek. Daarbij gebruiken we technieken als RFID, GPS, QR, Datamatrix, Barcodes, NB, Lora en beacons.

Huidige situatie

Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem is van hoge kwaliteit. In het laatste OECD rapport “Health at a Glance 2017” worden 35 landen vergeleken op talloze indicatoren op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit, risicofactoren, zorguitkomsten en kosten. Nederland scoort op sommige indicatoren uitstekend zoals bijvoorbeeld op verzekeringsgraad, laag antibioticagebruik en gemiddelde wachttijden. Daarentegen betaalt de Nederlanders bevolking ook relatief hoge zorgkosten per hoofd van de bevolking. Uit de meest recente cijfers: 13,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).2

Er zijn de laatste jaren ook signalen dat er veel te verbeteren is in de Nederlandse gezondheidszorg. Met name de druk op het medisch personeel, gebrek aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen, oplopende wachttijden voor bepaalde behandelingen et cetera.

Kortom: het systeem staat onder druk. Gezien de vergrijzing, de toename van het aantal chronische patiënten en de toenemende totale zorgkosten zijn er nogal wat uitdagingen de komende jaren. Met het opleiden en inzetten van alleen meer personeel worden deze issues niet opgelost; een integrale aanpak is vereist. Wij als Improvement-IT dragen met onze Internet of Things oplossingen graag ons steentje bij aan verder optimaliseren van de zorgsector.

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en#page1

Hoe kan het slimmer?

Het gezondheidszorgsysteem moet betaalbaarder, slimmer en anders worden ingericht om toekomstbestendig te blijven. De administratieve druk kan verlaagd worden evenals de registratielast van de zorgverleners. Vanuit het ministerie van VWS en binnen de ziekenhuizen en andere zorginstellingen gebeurt al veel op dit gebied door ‘zinloze’ registraties en verplichte vinklijstjes te schrappen. Met als gevolg: meer tijd voor de patiënt en een hogere kwaliteit van zorg.

Maar ook is er meer publiek-private samenwerking nodig om het stelsel te veranderen. Vanuit onze expertise op het gebied van slimme logistiek denken we dat wij als Improvement-IT een belangrijke bijdrage kunnen leveren om in kaart brengen van knelpunten, het aandragen van verbeterprojecten en het integraal implementeren van deze nieuwe (IoT) systemen.

We zien dat in de gezondheidszorg voor veel registratieprocessen vaak nog handmatige acties nodig zijn; dat is zonde van de kostbare tijd van de zorgverlener. Een arts en verpleegkundige zijn in onze ogen opgeleid om patienten te behandelen en daar moet de focus liggen. Onze IoT systemen ondersteunen de zorgprofessional bij hun dagelijkse handelingen.

Data driven healthcare

Op het gebied van “data-driven” healthcare liggen er talloze kansen om beter inzicht te krijgen in de processen in bijvoorbeeld een ziekenhuis, zowel op het gebied van patiëntenlogistiek als goederenlogistiek (track & trace). Hierdoor hebben artsen, verpleegkundigen, logistiek personeel en uiteindelijk de raad van bestuur meer grip op de interne processen en worden verschillende vormen van uitval en afval zoveel mogelijk weggenomen.

Door de ontwikkeling en inzet van slimme IoT technologie en systemen hoeft het vastleggen van bepaalde gegevens, zoals tbhv het EPD, niet altijd meer door mensen te gebeuren. Verpleegkundigen krijgen klinische smartphones (PDA) ter beschikking, zodat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is; namelijk aan het bed en bij de patiënt. Maar ook de assets van het ziekenhuis zelf, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisbedden, worden steeds slimmer. Infuuspompen en andere waardevolle worden uitgerust met een chip, sensor en/of beacon, zodat de locatie en conditie van een apparaat altijd gemonitord worden. Op basis van deze informatie kunnen processen als gebruik, schoonmaak, reparatie en verplaatsen worden geoptimaliseerd.

Slimme ziekenhuis

Kortom: het slimme ziekenhuis behoort reeds vandaag tot de mogelijkheden. Dit ziekenhuis heeft een geoptimaliseerd aantal bedden, patiënten, voorraad en kan de tijd van medische professionals optimaal besteden aan de patiënt.
Daarnaast zien we ook dat artsen en verpleegkundigen steeds vaker worden bijgestaan door algoritmen en de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI) ten behoeve van beslissingsondersteuning.
Tot slot gaan robots bepaalde eenvoudige (en uiteindelijk steeds complexere) taken overnemen en samenwerken met het verplegende en logistiek personeel.