Materieelbeheer & Goederenlogistiek

Materieelbeheer en goederenlogistiek zijn steeds belangrijker voor organisaties in de gezondheidzorg. Vanwege de toenemende financiële druk op gezondheidszorg instellingen, is er steeds meer aandacht voor slimme logistiek. In de praktijk blijkt dat zorgpersoneel veel tijd kwijt is met het zoeken naar materialen; zoals bijvoorbeeld rolstoelen en infuuspompen. Daarnaast blijkt dat items ook regelmatig niet meer te localiseren zijn of uit beeld “verdwijnen”, hamsteren afdelingen bepaalde waardevolle artikelen en worde items ook teruggevonden buiten de muren van het ziekenhuis.

Door de inzet van technologie is het mogelijk om meer zicht te krijgen op het beheer van materieel, niet alleen de locatie, maar ook het gebruik, de levenscyclus van een medisch hulpmiddel automatisch worden vastgelegd. Dit is niet alleen nodig vanwege de strengere richtlijnen (ISO 13485), maar ook om te besparen op de beheerskosten. Het Alltrack platform is het ideale systeem om alle assets centraal te beheren en de actuele stand van zaken te monitoren.

Bij Improvement-It zetten we onze logistieke kennis uit de industrie en de zorg in om het materieelbeheer en goederenlogistiek te optimaliseren.

Een aantal voorbeelden van projecten/referenties op het gebied van materieelbeheer:
1. OK logistiek
2. Beddenlogistiek