Operational excellence

Operational Excellence is een denkwijze en een overtuiging, maar nog geen methode om dit te bewerkstelligen. Er zijn diverse verbetermethodieken om de organisatie te verbeteren; zoals Lean, Six Sigma, Business Process Management (BPM), Balanced Scorecard, Total Quality Management, Agile, Scrum, etcetera, etcetera.

In de gezondheidszorg wordt momenteel vaak het Lean Six Sigma framework toegepast. Hiermee kunnen organisaties op een gestructureerde manier continu verbeteren. Door te concentreren op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en door fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en wordt de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma). De naam van Six Sigma is gebaseerd op een arbitraire foutkans kleiner dan 0,00034% voor het productieproces. Maar in feite gaat het om het streven naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Het Alltrack platform dat wij hebben ontwikkeld maakt het mogelijk om op basis van diverse registraties het proces in kaart te brengen en verbeteringen door te voeren.

Operational excellence Gezondheidszorg

In software engineering wordt vaak gebruikt van Agile of Scrum. Agile organisaties hebben een flexibele strategie, multidisciplinaire teams, werken in korte cycli en maken zoveel mogelijk gebruik van visuele hulpmiddelen.

Ons development team maakt gebruik van Kanban (van het Japanse kan = “visueel” en ban “bord”) Hierdoor hebben we altijd inzicht in de status van een bepaald te ontwikkelen feature.

Onze expertise met verschillende frameworks zetten we graag in tijdens procesoptimalisatie projecten binnen de gezondheidszorg.