ISO13485 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij een zorgorganisatie moet aantonen dat het in staat is om medische apparaten en aanverwante diensten te leveren die consistent voldoen aan klantvereisten en wettelijke vereisten die van toepassing zijn. Alle vereisten van ISO 13485 zijn specifiek voor organisaties die medische apparaten leveren, ongeacht het type of de grootte van de organisatie.

ISO13485 IoT Track en Trace software

Met behulp van de IoT Alltrace software van Improvement-IT is het mogelijk om de gehele levensloop van medische hulpmiddelen te registreren en coördineren. Naast de actuele status van alle middelen als rolstoelen, bedden en infuuspompen, wordt per hulpmiddel de gehele geschiedenis opgeslagen. Middels een geavanceerd PDA app worden de volgende processen geregistreerd:

  • Uitgifte
  • Inname
  • Inspecteren
  • Repareren
  • Reinigen

Internet of Things (IoT) Technologie: 2D, RFID, UWB, BLE en LoRa

Met behulp van IoT technologie optimaliseren we de werkprocessen bij uw zorginstelling. Aan ieder object wordt een identificatiecode gemonteerd. Het Alltrack track en trace platform werkt los van de technologie die wordt gebruikt om op de werkvloer een hulpmiddel te registreren. Zo kan een asset eenvoudig stuk voor stuk worden gescand middels een (2D Datamatrix of QR) Barcode of kan een hulpmiddel met behulp van een Ultra Wide Band systeem tot op 10 cm nauwkeurig worden geplot op uw plattegrond. Belangrijk is om vanuit het werkproces te bekijken welke technologie uw zorginstelling het meeste profijt oplevert tegen geringe kosten.

ISO13485 beheersoftware in de gezondheidszorg

Gebruiksgemak via onze APP

Improvement-IT realiseert sinds 2007 logistieke oplossingen en software die wordt gebruikt door mensen in de operationele processen. Hierbij hebben we ervaren dat een maximale trainingstijd voor onze software van 15 minuten ervoor zorgt dat medewerkers de software ook daadwerkelijk gebruiken. Hiermee word het mogelijk om uw infuuspompen, bedden en andere medische hulpmiddelen optimaal te beheren.

ISO13485 beheersoftware in de gezondheidszorg

We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking en demonstratie.

Voor meer indrukken over Internet Of Things (IoT) in de gezondheidszorg

https://www.youtube.com/watch?v=APmJ-vrvHcA&t=22s