Bij Tata worden de treinen en wagons gevolgd en real-time geplot op een interactieve kaart. De technieken die hierbij worden gehanteerd zijn passieve RFID, actieve RFID en GPS. Iedere locomotief is uitgerust met zowel een actieve als passieve RFID reader. Deze lezers lezen de tags uit van de aan de locomotief gekoppelde wagons.

Treinen volgen met GPS en RFID

Tezamen met een op de locomotief gemonteerd GPS systeem kan nu op de kaart worden getoond waar een locomotief zicht bevindt en welke wagonnummers daaraan zijn gekoppeld. De GPS module wordt gebruikt om de snelheid en richting van de locomotief te bepalen. Onder de locomotief bevinden zich passieve RFID antennes die tags uitlezen die op de rails zijn geplakt. Iedere tag is nauwkeurig ingetekend op basis van zijn GPS coördinaten.