RFID }

Technologie RFID

RFID staat voor Radio Frequentie IDentificatie. Het is een technologie om objecten of mensen te identificeren. Een RFID systeem bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen.

Kaart, tag, label, pas, transponder, smartlabel

Dit systeemonderdeel bestaat uit een chip met daaraan gekoppeld een antenne in een behuizing. In deze chip kan informatie, vaak een nummer, worden geschreven. De tag ontvangt een radiosignaal en gebruikt datzelfde signaal om gegevens uit te zenden. Soms heeft een tag een batterij om zelf te zenden. We spreken dan van een actieve tag. Dit geheel kan worden verpakt in een compacte robuuste behuizing.

Middleware, koppeling naar ERP, WMS of MES

Dit software-onderdeel is de laag tussen de reader infrastructuur en de bovenliggende laag. In het track en trace systeem worden data gefilterd en gebufferd. Tevens bestaat hier de mogelijkheid om extra informatie aan de uitgelezen data toe te voegen zoals systeemgebruiker of het tijdstip van scannen. Ook is het mogelijk om gedetailleerde analyses te maken van bewegingen en gekoppelde zaken als productiviteit. De middleware kan worden gekoppeld aan uw bestaande ERP systeem. Besturend Systeem: Dit is het systeem waarmee het RFID systeem uiteindelijk communiceert. Vaak is dit het ERP systeem dat reeds functioneert richting de werkvloer.RFID Antenne

Dit systeemonderdeel zendt een radioveld uit en ontvangt radiosignalen terug van de tag. Deze antennes zijn in verschillende uitvoeringen te verkrijgen.

RFID reader, scanner, PDA

De antenne is gekoppeld aan een reader/scanner/lezer. Aan de reader worden een of meerdere RFID antennes gekoppeld. De reader verzamelt alle signalen die van de antenne komen en geeft deze via een verbinding door naar een ‘hoger’ gelegen systeem of middleware. De reader en antenne kunnen worden gecombineerd in 1 product zoals een PDA.

Enthousiast geworden?

Wij kunnen de processen binnen uw bedrijf optimaliseren door middel van IoT.

App screenshot